Karakteristike:

 • pouzdano snabdevanje vodom
 • protok do 18m3/h
 • primena u voćarstvu, povrtarstvu, vinogradarstvu
 • bez dodatnih troškova eksploatacije
 • mogućnost rada i preko agregata u nedostatku solarne energije
 • tih i pouzdan rad
 • jednostavno rukovanje sistemom
 • zaštita od pregrevanja motora
 • zaštita pumpe od nedostatka vode u bunaru

Sistem je baziran na iskorišćenju energije dobijene od sunca za potrebe zalivanja poljoprivrednih kultura.

Posebno je pogodan za primenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu kod zalivanja sistemom kap po kap.

Osnovu sistema čini bunarska pumpa koja se povezuje direktno na solarne panele, bez instalacije dodatnih akumulatora.

U nedostatku solarne energije, pri oblačnom ili kišovitom vremenu ukoliko postoji potreba za vodom, pumpa može da radi i na električnu energiju, bilo preko postojeće električne instalacije ili preko agregata.

Prednost ovog sistema je upravo to što nema dodatnih troškova pri eksploataciji, tj. solarna  energija je besplatna, za razliku od električne energije dobijene bilo iz postojeće električne mreže ili preko agregata (benzin ili dizel).

Sledeća prednost ovakvog sistema je potpuno bešuman rad, za razliku od sistema koji se napajaju preko agregata.

Rukovanje sistemom je krajnje jednostavno.

Dovoljno je startovati sistem okretanjem prekidača i on dalje sve radi sam. Ukoliko je vreme oblačno sistem će dati količinu vode koju je moguće dobiti u zavisnosti od broja instalisanih solarnih panela. Ukoliko nema dovoljno sunčeve energije sistem se automatski zaustavlja i ponovo kreće kada se za to steknu uslovi.

U slučaju nedostatka vode u bunaru pumpa se takođe zaustavlja i ponovo kreće tek kada voda ponovo nadođe.

Pumpe se mogu podeliti na dva osnovna tipa:

 • pumpe koje sa velikih dubina daju manje količine vode (mogu da daju do 1.0 m3/h i sa 250 m dubine).
 • pumpe koje sa manjih dubina daju veliku količinu vode (mogu da daju do 18 m3/h sa 2 m dubine).

Instalacija solarnih panela koji napajaju pumpu može biti na fiksnom nosašu, ili na nosaču sa dve zakretne ose koji u svakom trenutku prati putanju sunca. Ovim se postiže i do 50% veća iskorišćenost u odnosu na sistem sa fiksnim nosačem. Za ovaj sistem preporučuje se montaža od šest do osam solarnih panela na nosaču sa zakretnim pogonima.

Za velike površine koje treba navodnjavati, preporučujemo sistem sa većim brojem panela, klasičnom bunarskom pumpom (3×380 VAC), i frekventnim regulatorom koji se napaja sa solarnih panela.

Velike površine moguće je ventilima podeliti na više delova, tako da sistem automatski prelazi sa jednog na drugi deo kada preda potrebnu količinu vode. Takođe je omogućen i daljinski nadzor i upravljanje sistemom preko mobilnog telefona, slanjem SMS poruke.