EATON easyE4

EATON easyE4

Eaton online catalog

http://www.eaton.eu/Europe/index.htm

Категорија:

Опис

Snažan hardver, veliki izbor ekspanzionih kartica i značajne komunikacione opcije omogućavaju korišćenje easyE4 programabilnog releja u širokom spektru aplikacija i tržišta.

Integrisani Ethernet interfejs nudi korisnicima i pristup ka Industrial Internet of Things – (IoT). Programabilni relej easyE4 menja postojeće easy500, easy700 i easy800 serije.

Da bi se postigla maksimalna fleksibilnost, svaka osnovna jedinica easyE4 je opremljena sa četiri digitalna izlaza, četiri analogno/digitalna ulaza sa 12-bitnom rezolucijom,a četiri brza digitalna ulaza mogu se koristi, na primer, kao brzi brojački ulazi.

Svi ulazi mogu da se koriste kao „interrupt“ ulazi – funkcija koja je obično dostupna samo na naprednijim kontrolerima. Prekidačka (interrupt) rutina može da se inicira za definisani događaj u režimu brojača,vremena ili ivice.

Još jedna nova funkcija releja easyE4 je mogućnost korišćenja radio signala DCF77. On omogućava podešavanje vremena i datuma uz visoku preciznost za svaku aplikaciju. Ta informacija se ažurira automatski, na primer, tokom prelaska sa zimskog na letnje računanje vremena.

Pomoću ekspanzionih modula, svaka osnovna jedinica može da se proširi do 188 I/O, što postavlja novi standard za kompaktne kontrolere.

Da bi se olakšala implementacija širokog opsega aplikacija, moguće je kombinovanje uređaja easyE4 čak i u kombinovanim naponskim nivoima signala, a isto važi i za analogna i digitalna proširenja.

Ekspanzioni moduli su povezani sa prednje strane pomoću novog konektora „easyConnector“, a zahvaljujući tome su montaža i rasklapanje značajno lakši.

Uz ukupno samo 14 konfiguracija osnovne jedinice i ekspanzionih modula, smanjili smo broj dostupnih verzija u poređenju sa prethodnim serijama, dok smo istovremeno proširili obim primene. To vodi do značajnog smanjenja troškova nabavke i skladištenja.

Instalirana micro SD kartica unutar osnovne jedinice otvara dodatne mogućnosti za aplikacije. Na taj način, ažuriranja programa i funkcije održavanja mogu lakše da se primene.

Takođe je moguće unapred definisati starter program na micro SD kartici, koji se zatim izvršava kada se programabilni relej uključi. Dodatna memorija može da se koristi za zapisivanje podataka, što omogućava dokumentovanje stanja mašine tokom rada.

Pored toga, micro SD kartica omogućava prilagođavanje programabilnog releja: mogu da se učitaju slike specifične za kompaniju tako da se prikazuju prilikom pokretanja – na primer logo kompanije.

Preko integrisanog Ethernet interfejsa, easyE4 može da se poveže sa bilo kojim standardnim LAN/WLAN ruterom, ripiterom ili dLan sistemom, čime se omogućava i IoT umrežavanje.

Informacije koje obezbeđuje komandni relej mogu da se prikazuju na veb-stranicama na bazi HTML5 standarda ili da se koriste za vizuelizaciju preko integrisanog „easy“ web-servera.

Korisnici mogu da kreiraju svoje „ekrane“ i pristupe releju easyE4 sa svog pametnog telefona, tableta ili laptopa.

Različiti paneli mogu da se priključe direktno preko Ethernet veze, na primer, koristeći protokol ModBus TPC.

Pored toga, do 80 easyE4 uređaja može da komunicira u okviru jedne mreže preko Ethernet interfejsa i integrisane NET funkcije.

Serija easyE4 je dizajnirana za primene u različitim aplikacijama i na različitim tržištima, tako da su na raspolaganju verzije za različite napone napajanja: verziju za naizmenični napon od 85 V AC do 264 V AC,kao i verziju za jednosmeran napon od 24 V DC. Posebna funkcija je verzija UC (univerzalni napon): Može da se koristi za napone od 12 V DC, 24 V DC i 24 V AC.

 

easySoft 7 – Jednostavno ali efikasno razvojno okruženje

 

EasySoft 7 je intuitivan za rad, tako da programiranje releja easyE4 ne predstavlja izazov.Korisnici mogu da izaberu između četiri jezika za programiranje: ST, FBD, LD, EDP.

ST se obično koristi za automatizaciju procesa i obuhvata dodatne funkcije za kompleksnije aplikacije. easySoft 7 je opremljen velikim brojem korisnih novih funkcijskih blokova,kao što je evidentiranje podataka, min./maks., modul alarma, regulator u tri koraka ili upozorenja e-poštom.

To značajno proširuje opseg primene easyE4 releja. Pored toga, korisnici mogu da kreiraju i svoje funkcijske blokove.

Postojeći programi iz prethodnih easy uređaja (tj. serije easy 500, 700 i 800) mogu jednostavno da se prenesu na easySoft 7.

Pomoću nove serije easyE4 programabilnih releja kompanije Eaton možete da relizujete različite projekte automatizacije na fleksibilan i efikasan način.

Više informacija potražite na stranici www.eaton.eu/easyE4
Ukoliko želite da saznate nešto više o Eaton-u posetite www.eaton.eu ili www.eaton.rs

Title

Go to Top