Mašine se koriste za testiranje zaprljanosti pre čišćenja, samo čišćenje filtera kao i testiranje zaprljanosti nakon čišćenja. Sve podatke merenja beleži u bazu podataka (korisnički imenik) sa štampanjem fiskalnog isečka za korisnike. Cilj je bio napraviti hardversko-softversko rešenje koje bi se izdvojilo iz konkurencije.

  • Izrada višejezičnog softvera za Touch Panel
  • Izrada softvera za PLC
  • Izrada elektro projektno-tehničke dokumentacije
  • Testiranje i puštanje u ručni i automatski rad