Pojavom virusa Covid19, u cilju sprečavanja širenja istog pri ulasku odnosno izlasku iz objekta, izrađeni su tuneli za dezinfekciju. Tunel se koristi za merenje telesne temperature čoveka, nakon čega se odobrava ili zabranjuje ulaz u objekat. Nakon toga se vrši proces dezinfekcije (prskanje dezinfekcionog sredstva), a sve to prati 3D grafika na touch panelu sa višejezičnim obaveštenjima. Mašina sve ispisane fraze na touch panelu izgovara na odabranom jeziku.

  • Izrada višejezičnog softvera za Touch Panel
  • Izrada softvera za PLC
  • Izrada softvera za module govora
  • Izrada elektro projektno-tehničke dokumentacije
  • Testiranje i puštanje u automatski rad