Za potrebe JP “Vodovod” Ruma urađen je daljinski nadzor i upravljanje rezervoarom vode, sa svom relevantnom senzorikom- pritiscima, protokom, radom pumpi. Takođe je na nadzoru i pozicija glavnog
ventila, kao i mogućnost njegovog daljinskog upravljanja.