Na objektu ustave postoje 3 segmentna zatvarača koji se pogone elektrohidrauličkim pogonima. Programabilnim logičkim kontrolerom, proizvođača Omron vrši se automatska sinhronizacija kretanja svakog zatvarača pri spuštanju ili podizanju. Pomenuti PLC komunicira sa touch panelom (istog proizvođača) sa koga je moguće komandovanje i nadzor. Takođe postoji još jedan PLC i touch panel (u komandnom tornju) istog proizvođača koji komunicira sa prethodno navedenim kontrolerom i sa njega je takođe moguće vršiti upravljanje i nadzor.