Elektromagnetni ventili i presostat: kako sigurno puniti rezervoar?

2023-03-05T01:03:29+01:00By |Članci|

Dobre strane upotrebe elektromagnetnih ventila sa senzorima nivoa tečnosti (presostatima) Ovaj tip senzora nema pokretnih delova koji mogu da budu oštećeni Senzor nivoa tečnosti je pozicioniran van rezervoara pa je održavanje jednostavnije Za razliku od standardnih nivo sondi, presostat s elektromagnetnim ventilom ne treba da ima dodatni kontroler Rezervoar koristimo ako nema zadovoljavajućeg dovoda vode