Dobre strane upotrebe elektromagnetnih ventila sa senzorima nivoa tečnosti (presostatima)

  • Ovaj tip senzora nema pokretnih delova koji mogu da budu oštećeni
  • Senzor nivoa tečnosti je pozicioniran van rezervoara pa je održavanje jednostavnije
  • Za razliku od standardnih nivo sondi, presostat s elektromagnetnim ventilom ne treba da ima dodatni kontroler
  • Rezervoar koristimo ako nema zadovoljavajućeg dovoda vode do zgrade

Elektromagnetni ventili EV220B su automatski. električno pogonjeni ventili, upravljani uz pomoć presostata i koriste se za regulisanje nivoa vode u rezervoarima. Ako nivo vode u rezervoaru postane prenizak, presostat (senzor hidrostatskog nivoa) će da pokrene špulnu i otvori elektromagnetni
ventil. Čim nivo tečnosti dosegne kritičnu tačku, presostat će da aktivira špulnu i zatvori ventil. Zbog zahtevane preciznosti merenja nivoa, preporuka je da se koristi RT presostat.

• RT 113: 0 – 3 m
•• RT 112 : 0–11 m

EV220B ventili mogu da rade i s drugim regulatorima nivoa tečnosti ako imaju relejne izlaze.

Preuzmite PDF sa primerom primene