U procesu smo dobijanja akreditacije za prvo, periodično i vanredno kontrolisanje merila toplotne energije klase 2 i 3 nazivnog prečnika od DN15 do DN50, nazivnog zapreminskog protoka do 15m3/h i maksimalnog protoka do 30m3/h, opsega merenja temperature od 0°C do 250°C.