2. Biznis Konferencija
„Finansiranje projekata Energetske efikasnosti i Obnovljivih izvora energije kroz Javno-privatno-partnerstvo BEES 2014“
20. novembar 2014. Sava centar, Beograd

Biznis konferencija „Finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kroz Javno-privatno-partnerstvo BEES 2014“ održana je uz podršku Kraljevine Holandije Zemlje Partnera, 20. novembra 2014. u Sava Centru u Beogradu.

Oslanjajući se na rezultate prošlogodišnjeg poslovnog skupa koji je inicirao potpisivanje ugovora i dalju realizaciju projekata, kao logičan nastavak postavljen je i cilj 2. Biznis konferencije BEES 2014 da kroz nove biznis modele direktno poveže potencijalne poslovne partnere i pruži mogućnost:

  • Lokalnim samoupravama da predstave EE i OIE projekte pripremljene u saradnji sa Javnim Preduzećima (Toplana, Rasveta,Stambeno…), kao i projektne ideje za upotrebu obnovljivih izvora energije u javnom sektoru) širom Srbije za koje se traži finansiranje od strane zainteresovanih privatnih partnera kroz inovativne modele finansiranja kao što su Javno-privatno-partnerstvo (JPP) i Ugovorno snabdevanje energijom (ESC).
  • Kompanijama da ponude svoja konkretna poslovna rešenja iz domena održive energetike u javnim i rezidencijalnim zgradama i pratećoj infrastrukturi i/ili korišćenju obnovljivih izvora energije u javnom domenu sa ciljem smanjenja troškova primenom najnovijih tehnologija.
  • Finansijskim institucijama da predlože održive modele finansiranja za realizaciju projekata i aktuelne uslove ugovaranja na tržištu Srbije.

BEES 2014 je okupio preko 400 učesnika iz više od 12 zemalja, a pored kompanija i predstavnika preko 50 lokalnih samouprava iz Srbije eminentni govornici i predstavnici najvišeg menadžmenta kompanija došli su iz Holandije, Kine, Danske, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Mađarske, Finske…

U uvodnom panelu konstruktivnim izlaganjima svečano su otvorili radni deo konferencije: u ime Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije Prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra, u ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Prof. dr Maja Đurović Petrović, savetnik ministra za energetsku efikasnost, Nj. E. g-din Laurent L. Stokvis, Ambasador Kraljevine Holandije i dr Aleksandra Tomić, predsednik Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodna Skupština Republike Srbije.

Rad celodnevne Biznis konferencije BEES 2014 je nastavljen u tri paralelne celine.

U velikoj Kongresnoj sali u tri panela je učestvovalo preko 30 eminentnih govornika. Razgovaralo se o modelima finansiranja projekata EE i OIE, efikasnom korišćenju obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplotne i električne energije, smanjenju neposredne potrošnje energije kroz sanaciju energetskih izvora, distributivne mreže kao i Javnih i stambenih zgrada i rekonstrukciju Javne rasvete.

Japanski salon je bio rezervisan za B2B sastanke između predstavnika lokalnih samouprava, njihovih Javnih preduzeća, kompanija i institucija. U toku dana održano je 157 B2B sastanaka.
U Sali 3 je održan Okrugli sto „Institucionalno partnerstvo u cilju smanjenja troškova poslovanja Toplana u Srbiji” . Nakon otvorene diskusije o Javno-privatnom partnerstvu i novim modelima partnerstava u cilju realizacije projekata i smanjenja troškova za energiju, preko 50 učesnika, među kojima je bilo trideset direktora Toplana u Srbiji, su potpisali “Inicijativu o kreiranju podzakonskih akata i dopuni zakonske regulative radi olakšanog ulaganja u energetski sistem Srbije“, koja je dostavljena merodavnim institucijama.

BEES 2014 je završen svečanom dodelom nagrada BEES AWARD 2014 kompanijama, institucijama, lokalnim samoupravama i medijima koji su pokazali jasnu opredeljenost ka unapređenju, razvoju i integraciji energetske efikasnosti doprinoseći poboljšanju energetske nezavisnosti Republike Srbije među kojima i Željko Drobrnjak, direktor NS Koncept d.o.o. Novi Sad