Za logiku rada punionice jestivog rafinisanog ulja u IBC kontejnere zapremine 1000l, korišćen je PLC Simenes S7-1200.
Putem touch panela Weintek 10″, omogućeno je krajnjem korisniku parametrizacija odnosno nadzor ovog sistema.
Sistem putem RS485 komunikacije dobija informacije o napunjenosti ulja, a doziranje se vrši frekventno vođenom pumpom,
čiju brzinu rada određuje pomenuti PLC na osnovu unetih parametara.