Obe kotlarnice, svaka sa po dva kotla, automatizovane su sa Clorius ISC2100 kontrolerima, kao i podstanice koje se nalaze u njihovom sklopu. Temperatura na izlazu iz kotlova se vodi u odnosu na spoljnu temperaturu vazduha, a po kotlovskoj krivi grejanja. Omogućeno je i daljinsko upravljanje i nadzor kotlarnica preko samih kontrolera i interneta, kao i pomoću InTouch Wonderware SCADA aplikacije.