Projektom je automatizovano novo kotlovsko postrojenje toplane/kotlarnice koju čine tri toplovodna kotla sa pratećom opremom, od kojih su dva na biomasu – drvnu sečku, a jedan na prirodni gas. Kotlovi na biomasu su snage po 0,9MW, dok je kotao na prirodni gas 2,5MW.