Dva diktir sistema u toplani Kragujevac – za održavanje pritiska u sistemu za mrežu, odnosno kotlovima. Svaki diktir sistem za održavanje pritiska upravlja sa dve pumpe od 18.5kW, koje su vođene frekventnim regulatorima proizvođača Danfoss, sa kojima komunicira PLC.

Za logiku rada zadužen je PLC Siemens S7-1200, a parametrisanje rada celog sistema vrši se na touch panelu Weintek.

Oba sistema su umrežena i razmenjuju podatke sa postojećim Siemens scada sistemom.