Projektom je izvršena modernizacija toplotnih podstanica ugradnjom Danfoss ECL310 regulatora i prukuplјanje podataka sa njih na centralnu SCADA aplikaciju. Na istu aplikaciju su dovedeni i signali sa automatike kotlova i ostalih podsistema u samoj toplani. Uspostavlјeno je nekoliko različitih komunikacionih protokola sa podsistemima toplane i svedeno upravlјanje sa jednog mesta.