Tehnološki proces rada biogasnog postrojenja podrazumeva proizvodnju električne energije iz biogasa. Sam proces se sastoji iz tri faze:

  • Prva faza obuhvata proces hranjenja fermentora tečnim i čvrstim supstratom.
  • Druga faza obuhvata proces fermentacije uz konstatno mešanje u fermentoru i izdvajanje biogasa
  • Treća faza obuhvata proces proizvodnje električne energije i predavanje u distributivnu mrežu.

Osnovni supstrat u procesu proizvodnje je kukuruzna silaža i silaža raži. Postrojenje se sastoji od centralnog dela i pet biogasnih postrojenja tzv.“latica“ što čini jednu celinu tj „cvet“. Centralni deo objedinjuje informacije iz svih 5 postrojenja i na osnovu zadatih parametara vrši preraspodele izmedju latica. Vizualizacija procesa, odnosno nadzor i upravljanje procesom se vrši preko touch panela veličine 15″, odnosno Scada aplikacijom.