Sistem je automatizovan sa Unitronics PLC-om i Weintek displejem, preko kojeg operater ima kompletan uvid u rad svih izvršnih organa. Klima radi u automatskom modu, sa izborom režima grejanje/hlađenje. Omogućeno je i ručno upravljanje preko PLC-a. Štednja energije se postiže rotacionim rekuperatorom Hoval.