U mazutnoj kotlarnici „Stari Most“ omogućen je daljinski nadzor i upravljanje preko web servera kontrolera, kao i Wonderware InTouch SCADA aplikacije. Automatizovan je diktir sistem, dopuna i rasterećenje, kao i zaštita kotlova. Odrađeno je i daljinsko očitavanje kalorimetara kotlova.