Kompletno vođenje toplane sa dva kotla (tri OMRON PLC-a CJ1 i WONDERWARE SCADA). Urađena je komunikacija sa SAACKE kontrolerima gorionika putem PROFIBUS komunikacije tako da su kotlovi kompletno operativni sa touch panela ili sa SCADA sistema.