Projektom je do sada obrađeno preko 4500 lokacija (toplotnih podstanica) sa više različitih tipova kontrolera. Softver je koncipiran po principu server-klijenti sa korisničkim interfejsom realizovanim kroz internet pretraživač ili kroz klijentsku aplikaciju i segmentiran je po sektorima (toplotnim izvorima).

Instalirano rešenje pokriva mogućnost alarmiranja i detekcije nekonzistentnosti podataka, pripremu podataka za službu naplate itd.