Daljinski nadzor i upravljanje 181 toplotne podstanice u Obrenovcu sa CLORIUS ISC2000 kontrolerom. Prikaz temperatura i pritisaka primara i sekundara, M-bus komunikacija sa Kamstrup kalorimetrima i Wilo pumpama, dopuna vode u sekundaru na osnovu pritiska u sekundaru, kao i na osnovu nivo sondi u posudama. Mogućnost ručnog upravljanja Samson kombi ventilom, kao i čitanje informacije o poziciji ventila. Zadavanje krive grejanja u 9 tačaka, daljinskog uključenja i isključenja podstanice, kao i zaštita pumpe od rada na suvo, odloženog starta pumpi…Sve podstanice povezane na centralni sistem nadzora i upravljanja (SCADA WONDERWARE INTOUCH). Nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama iz WEB BROWSER-a, kao i iz SCADA sistema.