U Kikindi su automatizovane toplotne podstanice „Informativni centar“, „NIS“ i narodni muzej „Kurija“. Sve tri su implementirane i u SCADA sistem JP „Toplana“ Kikinda. Pored podešavanja krive grejanja u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, korisnicima je omogućen i izbor režima grejanja- automatsko, komforno ili redukovano, kao i kompletan pristup toplotnoj podstanici putem android aplikacije mobilnog telefona.