U ovom projektu je automatizovana toplotna podstanica sa tri grane u sekundaru i šest cirkulacionih pumpi. Siemens kalorimetar je očitan preko M-Bus komunikacije. Pristup podstanici je omogućen preko rutera sa statičkom javnom IP adresom.