Daljinski nadzor i upravljanje 170 toplotnih podstanica u Novom Sadu, sa Danfoss ECL300 kontrolerom i Danfoss WEB ACCESS komunikacionim modulom. Prikaz temperatura i pritisaka primara i sekundara, LON komunikacija sa Kamstrup kalorimetrima, frekventna regulacija pumpi za dizanje pritiska na sistemimu za grejanje kod visokih zgrada, regulacija temperature tople potrošne vode… Sve podstanice povezane na centralni sistem nadzora i upravljanja (SCADA WONDERWARE  INTOUCH). Nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama iz WEB BROWSER-a, kao i iz SCADA sistema.