U toplotne podstanice je ugradjen BAS WEBSRV koji M-bus komunikacijom očitava kalorimetre iz podstanica, kao i kalorimetre stambenih i poslovnih potrošača. Sva očitavanja su integrisana u SCADA JKP “Novosadske Toplane” za objedinjenu naplatu.