Izrađena je kompletna električna instalacija, razvodni orman, softver PLC-a i Touch Panela i projektna dokumentacija za mini pivaru u Zrenjaninu koja proizvodi svetlo i tamno “Sokolovo pivo”.