Za Investitora „Proizvodstvo na toplina  Balkan Energy DOOEL”, Skoplje urađen je Idejni projekat kojim su definisane neophodne aktivnosti na modernizaciji opreme, kako bi se obezbedila puna automatizacija procesa proizvodnje toplotne energije na toplanama „Istok“ i „Zapad“ sa konačnim ciljem – formiranje centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja nad toplotnim izvorima, kao i njegovo povezivanje sa centralnim sistemom daljinskog nadzora i upravljanja nad distribucijom toplotne energije (vrelovodi i toplotne podstanice). Idejnim projektom je razrađena koncepcija i strategija kojom bi se, u etapama, postigli navedeni ciljevi.  Predložena modernizacija opreme na toplanama će omogućiti automatizaciju rada i izgradnju sistema nadzora i upravljanja nad pojedinim podsistemima ovih toplana – delovima postrojenja. Ovim projektom je predložena i razrađena fazna realizacija zadatih ciljeva. Nakon definisanja generalne strategije kroz Idejni projekat, stekli su se uslovi da se za svaku od faza realizacije urade Glavni projekti modernizacije, automatizacije, nadzora i upravljanja, na bazi kojih bi se izveli radovi za konkretan deo pogona.  U ovom projektu definišu se sve neophodne faze izrade centralnog sistema nadzora i upravljanja toplotnih izvora i predlaže se optimalan redosled njihove realizacije.