Proizvodna hala „Eaton“ klimatizovana je sa četiri nezavisna klima sistema kojim upravljaju Eaton PLC/HMI XV kontroleri. Omogućen je automatski izbor režima rada (grejanje, hlađenje), kao i ručni izbor preko PLC-a (grejanje, hlađenje i ventilacija). Sistem se nadgleda i podešava preko Eaton HMI touch displeja.