Izrada kompletne električne instalacije za kogeneraciono postrojenje na bazi dva gas motor generatora (2x2MWe). Izrada projektno – tehničke dokumentacije za elektroenergetiku, elektromotorni pogon i upravljanja i nadzor. Izrada, montaža i povezivanje svih razvodnih ormana za napajanje svih elektroenergetskih i elektromotornih potrošača u CHP postrojenju, kao i za formiranje sistema upravljanja i nadzora. Izrada softvera za Touch Panel i SCADA aplikaciju za upravljanje postojenjem i bilansiranje proizvedene i potrošene električne i toplotne energije.