Isporučena su kompletno nova razvodna polјa kotla na biomasu i pratećih sistema.  Elektromotorni pogoni su pogonjeni Yaskawa frekventnim regulatorima a za automatizaciju je upotreblјen UnitronicsPLC iz serije Unistream. Ova generacija PLC kontrolera je kroz ovaj projekat ugrađena među prvim projektima u svetu. Komore za zrenje su automatizovane pomoću JUMO IMAGO 500 višenamenskog kontrolera. Svi podsistemi su komunikacijama integrisani na glavni PLC kontroler a svi podaci su završili na operatorskom terminalu i SCADA  aplikaciji.