U objektu fabrike “Tigar” urađena je automatizacija regulacije nivoa vode u rezervoaru kondenzata i u napojnom rezervoaru. Korišćen je Omron-ov CJ1M programabilni logički kontroler, koji komunicira preko RS232 sa operativnim touch panelom istog proizvođača.