U objektima Beogradskih elektrana urađena je automatizacija rada postrojenja ekonomajzera i njegova implementacija u sistem nadzora i upravljanja (DCS) toplanom. Regulacija, upravljanje i nadzor se ostvaruju pomoću Siemens-og S7300 PLC-a i touch panela.