Demontaža starog razvodnog ormana, izrada, montaža i povezivanje novog razvodnog ormana za napajanje svih elektroenergetskih i elektromotornih potrošača u mazutnoj parnoj kotlarnici. Izrada šema povezivanja.