Pri realizaciji projekta je urađena kompletna zamena energetike, automatike i senzorike u polјu. Instalirani su Danfoss frekventni regulatori i softstarteri opremlјeni komunikacionim interfejsom i povezani na Siemens S7-1500 PLC. Korisnički interfejs je realizovan kroz redundantnu SCADA  aplikaciju.