Za potrebe Investitora JKP ”Novosadska toplana“ izvršeni su radovi na kompletnoj rekonstrukciji sistema upravljanja i nadzora na objektu “GRS” (Glavna razdelna stanica). Izvršeni su sledeći radovi:

  • Demontaža starih elektroenergetskih i elektromotornih 0,4kV razvodnih ormana;
  • Demontaža razvodnih ormana sistema upravljanja i nadzora;
  • Izrada, montaža i povezivanje novih razvodnih ormana za napajanje svih 0,4kV elektroenergetskih i elektromotornih potrošača u GRS;
  • Izrada novih razvodnih ormana upravljanja i nadzora;
  • Izrada softvera za Touch Panel i Scada aplikaciju;
  • Izrada šema povezivanja;
  • Testiranje i puštanje postrojenja u lokalni i daljinski rad.