Nadzor i upravlјanje toplotnim podstanicama je realizovano upotrebom Danfoss ECL310 namenskog kontrolera za grejanje. Komunikacija sa SCADA aplikacijom je izvedena upotrebom 3G rutera uz implementaciju svih modernih tehnika zaštite od neželјenih upada u sistem.

SCADA aplikacija standardno ima mogućnost alarmiranja pri detekciji problema u podstanici, arhiviranja podataka, obradu i pripremu podataka za izvoz ka službi naplate, GIS prikaz itd.