Projektom je izvršena kompletna zamena automatike za upravlјanje sa tri razvodna postrojenja u fabrici (TS17, TS Energana i TS Šećerana) sa distibuiranim PLC konfiguracijama proizvođača SIEMENS. Omogućeno je upravlјanje svim sistemima sa jednog mesta, iz dispečerskog centra fabrike. SCADA aplikacija pored svih standardnih mogućnosti vrši razmenu podataka i sa fabričkim  nadređenim DCS sistemom i još nekoliko postojećih podsistema.