Urađeno je kompletno upravljanje kotlom i komunikacija sa frekventnim regulatorima ventilatora i puževa, kao i sa ormarom elektro-filtera proizvođača Scheuch. Omogućena je regulacija nivoa vode u kotlu, pritiska pare na izlazu iz kotla, kao i minimalni režim u slucaju male potrošnje i automatska potpala sistema putem elektro grejača dozirnih puževa, hidrauličnih rešetki, itd. Kompletna vizualizacija i upravljanje sistema je omogućena putem touch panela proizvođača Siemens, kao i vodeće svetske SCADA aplikacije Wonderware sa PC radne stanice.