Urađeno je kompletno upravljanje kotlom 2 i komunikacija sa Hamworthy ormanom gorionika. Integrisan je sistem kotla 2 u postojeći komunikacioni sistem toplane. Obezbeđena je komunikacija i prikupljanje podataka sa protokomera, frekventnih regulatora, analizatora mreže, meterološke stanice. Integrisan je sistem dogrejača mazuta, kao i mazutni set novih pumpi u postojeći sistem. Odrađena je regulacija pritiska primarnog i sekundarnog vazduha putem ventilatora, regulacija protoka vode kroz kotao, kao i regulacija temperature izlazne vode iz toplane putem predefinisane tablice na osnovu podataka sa meterološke stanice.