Urađeno je kompletno upravljanje kotlom, komunikacija sa frekventnim regulatorima ventilatora i puževa, kao i sa ormanom vrećastog-filtera proizvođača Scheuch, sistemom seckalice “Passat”, kao i sistemom krana proizvođača “DCB”. Omogućena je regulacija nivoa vode u kotlu, pritiska pare na izlazu iz kotla, kao i minimalni režim u slučaju male potrošnje i automatska potpala sistema putem elektro grejača, dozirnih puževa, hidrauličnih rešetki, itd. Kompletna vizualizacija i upravljanje sistema je omogućena putem touch panela proizvođača Siemens, kao i vodeće svetske SCADA aplikacije kompanije Wonderware sa PC radne stanice.