Urađeno je kompletno upravljanje kotlom sa regulacijom opterećenja kotla, regulacijom podpritiska vazduha u kotlu, regulacija pritiska u razdelniku pare, kao i temperature kod izmenjivača. Razvijen je algoritam automatske dopune ložišta gorivom, kao i automatska potpala sistema putem elektro grejača, dozirnih puževa, primarnih i sekundarnih klapni, itd. Obezbeđena je automatska dopuna napojnog rezervoara, pražnjenje rezervoara kondezata i regulacija nivoa vode u kotlu.