U svim toplana je urađeno potpuno automatsko vođenje sistema i kotlova (OMRON PLC-ovi i WONDERWARE InTouch SCADA). Urađena je aplikacija koja objedinjuje nadzor svih toplana u dispečerskom centru. Dispečerski računar komunicira sa ostalim računarima u svim novosadskim toplanama putem toplanske mreže. Na svakom računaru u lokalu se arhiviraju podaci ali takođe postoji i centralna baza podataka na dispečerskom računaru u kojoj se čuvaju sva merenja sa svih toplana i služe za analizu rada objekata putem istorijskih trendova i izveštaja po različitim kriterijumima. Takođe, dispečerski računar čita vrednosti sa tri metereološke stanice i po toplanskom algoritmu računa potrebnu vrednost vode na potisu u grad i prosleđuje tu vrednost na sve računare po objektima.