Za Investitora JP „Srbijagas“ izrađene su kompletne instalacije elektroenergetike i merenja i regulacije na početnim i krajnjim tačkama tri transportna gasovoda (ukupno šest lokacija). Isporuka, montaža i povezivanje svih razvodnih ormana za napajanje svih elektroenergetskih i elektromotornih potrošača. Izrada sistema lokalnog i daljinskog upravljanja i nadzora nad tehnološkim procesima. Izrada kompletno projetno-tehničke dokumentacije u delu merenja i regulacije. Testiranje i puštanje u rad postrojenja na šest predmetnih lokacija.