U okviru rekonstrukcije izgrađena je potpuno nova pumparnica na toplani „Istok“ u Novom Sadu. Predmet radova su bile električne instalacije elektromotornog pogona i upravljanja i nadzora. Elektromotorni pogon se sastojao iz 4 frekventno reglisane cirkulacione pumpe 400kW, diktir postrojenja, postojenja za hemijsku pripremu vode, kao i preko 25 ventila sa elektromotornim pogonom. Sistem upravljanja i nadzora je pored elektromotornog pogona obuhvatio i ostale nove podsisteme na toplani – trafostanicu, dizel agregat, meterološku stanicu, merno-regulacionu stanicu za gas. Izgrađen sistem upravljanja i nadzora nad  postrojenjem se sastoji iz 3 PLC-a, 3 touch panela i 2 Scada radne stanice. Kompletno je opremljena komandna kabina na TO Istok. Sva elektro oprema je smeštena u ukupno 11 slobodnostojećih razvodnih ormana. Ugrađeno je preko 50 merača energije, protoka, pritiska, temperature i nivoa. Izvršena je integracija novog postrojenja u postojeću SCADA platformu, uspostavljena je komunikacija sa postojećim PLC-ovima na objektu.