Pri mašinskoj rekonstrukciji kotlarnice urađena je kompletna zamena upravlјačkog dela sistema. Izvršena je zamena velikog broja senzora i aktuatora u polјu i integracija postojećih pomoćnih sistema u upravlјačke ormane relizovane SiemensPLC kontrolerima.

Podaci su pored lokalne SCADA  aplikacije distribuirani u postojeći fabrički DCS sistem.