Za potrebe Investitora JKP ”Novosadska toplana izvršeni su radovi na zameni opreme cirkulacionog postrojenja za grejanje na objektu Toplane “Zapad”. Izvršeni su sledeći radovi:

  • Demontaža kompletne opreme i električne instalacije stare pumparnice za grejanje, uključujući i demontaže starih razvodnih ormana i frekventnih regulatora, kao i opreme u polju;
  • Isporuka, montaža, povezivanje i parametrisanje novih frekventnih regulatora 5 x 315kW, 0.4kV;
  • Isporuka, montaža i povezivanje novih razvodnih ormana za lokalno upravljanje cirkulacionim pumpama i elektromotornim pokretačima ventila u pumparnici;
  • Kabliranje i povezivanje nove opreme u polju na postojeće razvodne ormana upravljanja i nadzora pumparnice;
  • Izrada softvera za Touch Panel i Scada aplikaciju;
  • Izrada kompletne elektro projektno-tehničke dokumentacije;
  • Testiranje i puštanje pumparnice u lokalni i daljinski automatski rad.